API BitFaktury

Vďaka rozhraniu API je možné BitFakturu ľahko integrovať s inými aplikáciami. V nižšie uvedených príkladoch používame nástroj CURL - ľahko ho môžete zmeniť na ľubovoľný programovací jazyk.

Kontaktujte nás pokiaľ chcete ďalšiu funkciu rozhrania API - skúsime ich rýchlo pridať.

Všetky príklady pracujú aj s JSON (jednoducho zmeňte rozšírenie z xml na json)

POZNÁMKA: kompletná dokumentácia je na stránke GitHub: https://github.com/InvoiceOcean/api

API token

Token API je nutné stiahnuť z nastavenia aplikácie ("Nastavenia -> Nastavenie účtu -> Integrácia -> Autorizačný kód API")

Faktúry

stiahnutie všetkých faktúr za dané obdobie

stiahnutie faktúr z aktuálneho mesiaca:

JSON
https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json?period=this_month&page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN
stiahnuť kód CURL

XML
https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.xml?period=this_month&page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN
stiahnuť kód CURL

Môžete predať rovnaké parametre, ktoré boli predané v aplikácií (na zozname faktúr)

Stiahnutie vybranej faktúry podľa ID

JSON
https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN
stiahnuť kód CURL

XML
https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/100.xml?api_token=API_TOKEN
stiahnuť kód CURL

Stiahnuť faktúru vo formáte PDF

PDF
https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/100.pdf?api_token=API_TOKEN
stiahnuť kód CURL

Zaslať faktúru klientovi e-mailom

JSON curl -X POST "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN" XML curl -X POST "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/100/send_by_email.xml?api_token=API_TOKEN"

Stiahnuť faktúru podľa OID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json?oid=nr_zam&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.xml?oid=nr_zam&api_token=API_TOKEN"

Sťahovanie faktúr podľa ID dokladu, ktorý bol vygenerovaný na ich základe

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json?invoice_id=id&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.xml?invoice_id=id&api_token=API_TOKEN"

Sťahovanie faktúr podľa ID dokladu, na základe ktorého boli vygenerované

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json?from_invoice_id=id&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.xml?from_invoice_id=id&api_token=API_TOKEN"Pridanie novej faktúry

JSON (odporúčaný)

JSON (odporúčaný)

curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-06-21", "issue_date": "2024-06-21", "payment_to": "2024-06-28", "seller_name": "Seller SA", "seller_tax_no": "6272616681", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2} ] }}' stiahnuť kód CURLS údajmi východiskového oddelenia : curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-06-21", "issue_date": "2024-06-21", "payment_to": "2024-06-28", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2} ] }}' stiahnuť kód CURLXML

curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.xml \ -u 'login:YOUR_PASSWORD' \ -H 'Accept: application/xml' \ -H 'Content-Type: application/xml' \ -d '<invoice> <kind>vat</kind> <sell_date>2024-06-21</sell_date> <issue_date>2024-06-21</issue_date> <payment_to>2024-06-28</payment_to> <seller_name>Seller SA</seller_name> <seller_tax_no>6272616681</seller_tax_no> <buyer_name>Client1 SA</buyer_name> <buyer_tax_no>6272616681</buyer_tax_no> <positions> <position> <name>Produkt X1</name> <tax>23</tax> <total_price_gross>20</total_price_gross> <quantity>1</quantity> </position> <position> <name>Produkt X2</name> <tax>0</tax> <total_price_gross>10</total_price_gross> <quantity>3</quantity> </position> </positions> </invoice>' stiahnuť kód CURL


Príklad v Ruby

endpoint = 'https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json' uri = URI.parse(endpoint) json_params = { "api_token" => "API_TOKEN", "invoice" => { "kind" =>"vat", "number" => nil, "sell_date" => "2024-06-21", "issue_date" => "2024-06-21", "payment_to" => "2024-06-28", "buyer_name" => "Client1 SA", "buyer_tax_no" => "6272616681", "positions" =>[ {"name" =>"Produkt A1", "tax" =>23, "total_price_gross" =>10.23, "quantity" =>1}, {"name" =>"Produkt A2", "tax" =>0, "total_price_gross" =>50, "quantity" =>2} ] }} request = Net::HTTP::Post.new(uri.path) request.body = JSON.generate(json_params) request["Content-Type"] = "application/json" http = Net::HTTP.new(uri.host, uri.port) response = http.start {|h| h.request(request)} if response.code == '201' ret = JSON.parse(response.body) else ret = response.body end puts ret.to_jsonJavascript / Ajax jQuery

json_params = { "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-06-21", "issue_date": "2024-06-21", "payment_to": "2024-06-28", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2} ] }} //alert(JSON.stringify(json_params)) endpoint = 'https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json' $.ajax({ type: "POST", url: endpoint, data: json_params, dataType: 'json', success: function(data) { alert('invoice created! ' + data['number'])}, });

Pridať faktúru s percentuálnou zľavou

UPOZORNENIE: pred vystavením je potrebné skontrolovať, či v poli Nastavenie účtu: "Ako vypočítať zľavu" je nastavené "percento z ceny bez DPH za jednotku" curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-06-21", "issue_date": "2024-06-21", "payment_to": "2024-06-28", "seller_name": "Seller SA", "seller_tax_no": "6272616681", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "show_discount": true, "discount_kind": "percent_unit", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1, "discount_percent": 50}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2, "discount_percent": 10} ] }}' stiahnuť kód CURLPridanie faktúry so zľavou

UPOZORNENIE: pred vydaním je potrebné skontrolovať, či v poli Nastavenie účtu "Ako vypočítať zľavu" je nastavené na "sumu"
curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "kind":"vat", "number": null, "sell_date": "2024-06-21", "issue_date": "2024-06-21", "payment_to": "2024-06-28", "seller_name": "Seller SA", "seller_tax_no": "6272616681", "buyer_name": "Client1 SA", "buyer_tax_no": "6272616681", "show_discount": true, "discount_kind": "amount", "positions":[ {"name":"Produkt A1", "tax":23, "total_price_gross":10.23, "quantity":1, "discount": 5}, {"name":"Produkt A2", "tax":0, "total_price_gross":50, "quantity":2, "discount": 25} ] }}' stiahnuť kód CURL


Pridanie faktúry pre existujúceho zákazníka a produktu

Ak máte ID zákazníka (client_id), dodávateľa (department_id) alebo produkt (product_id), nemusíte prevádzať viac dát. Faktúra bude vystavená v danom dni s päťdňovou splatnosťou.
curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "payment_to_kind": 5, "department_id": 222, "client_id": 111, "positions":[ {"product_id": 333, "quantity":2} ] }}' stiahnuť kód CURL


Aktualizácia faktúry


curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/444.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "buyer_name": "New buyer name SA" }}' stiahnuť kód CURLOdstránenie faktúry

JSON curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/100.json?api_token=API_TOKEN" XML curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/invoices/100.xml?api_token=API_TOKEN"Skladové doklady


Všetky skladové doklady


JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouse_documents.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN" Môžete predať rovnaké parametre, ktoré boli predané v aplikácií (na zozname faktúr)


Stiahnutie vybraného dokladu podľa ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouse_documents/555.json?api_token=API_TOKEN"


Pridať príjmový skladový dokladJSON

curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouse_documents.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "kind":"pz", "number": null, "warehouse_id": "1", "issue_date": "2024-06-21", "department_name": "Department1 SA", "client_name": "Client1 SA", "warehouse_actions":[ {"product_name":"Produkt A1", "purchase_tax":23, "purchase_price_net":10.23, "quantity":1}, {"product_name":"Produkt A2", "purchase_tax":0, "purchase_price_net":50, "quantity":2} ] }}' stiahnuť kód CURLPridať výdavkový skladový dokladJSON

curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouse_documents.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "kind":"wz", "number": null, "warehouse_id": "1", "issue_date": "2024-06-21", "department_name": "Department1 SA", "client_name": "Client1 SA", "warehouse_actions":[ {"product_id":"333", "tax":23, "price_net":10.23, "quantity":1}, {"product_id":"333", "tax":0, "price_net":50, "quantity":2} ] }}' stiahnuť kód CURLPridanie skladového dokladu PZ pre existujúceho zákazníka, oddelenie a výrobok

Pre nastavenie východzieho oddelenia vynechajte kľúč: department_id (a department_name)

JSON

curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouse_documents.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "kind":"pz", "number": null, "warehouse_id": "1", "issue_date": "2024-06-21", "department_id": "222", "client_id": "111", "warehouse_actions":[ {"product_id":"333", "purchase_tax":23, "price_net":10.23, "quantity":1}, {"product_id":"333", "purchase_tax":0, "price_net":50, "quantity":2} ] }}' stiahnuť kód CURLAktualizácia dokladu


curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouse_documents/555.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "warehouse_document": { "client_name": "New client name SA" }}' stiahnuť kód CURLOdstránenie dokladu

JSON curl -X DELETE "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouse_documents/100.json?api_token=API_TOKEN"

Produkty / služby

Všetky produkty

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/products.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN&page=1" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/products.xml?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN&page=1"

Stiahnutie daného výrobku podľa ID

curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/products/100.xml?api_token=API_TOKEN"

Pridanie výrobku


curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/products.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "product": { "name": "PoroductAA", "code": "A001", "price_net": "100", "tax": "23" }}' stiahnuť kód CURL


Aktualizácia výrobku


curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/products/333.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "product": { "name": "PoroductAA2", "code": "A0012", "price_gross": "102" }}' stiahnuť kód CURL


Widget

Ak chcete stiahnuť formát platby (vo formáte JS), zadajte adresu URL:

https://app.bitfaktura.sk/a/YOUR_DOMAIN/p/{{token}}.js

kde {{token}} je hodnotou poľa tokenu z daného produktuKlienti

Všetci zákazníci

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/clients.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/clients.xml?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN"

Vyberte klienta pomocou jeho ID

curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/clients/100.xml?api_token=API_TOKEN"

Stiahnutie vybraného zákazníka podľa externého ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/clients.json?external_id=100&api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/clients.xml?external_id=100&api_token=API_TOKEN"

Pridanie klienta


curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/clients.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "client": { "name": "Client1", "tax_no": "6272616681", "bank" : "bank1", "bank_account" : "bank_account1", "city" : "city1", "country" : "", "email" : "example@email.com", "person" : "person1", "post_code" : "post-code1", "phone" : "phone1", "street" : "street1" }}' stiahnuť kód CURL


Aktualizácia klienta

curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/clients/111.json \ -X PUT \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"api_token": "API_TOKEN", "client": { "name": "Klient2", "tax_no": "62726166812", "bank" : "bank2", "bank_account" : "bank_account2", "city" : "city2", "country" : "PL", "email" : "example2@email.com", "person" : "person2", "post_code" : "post-code2", "phone" : "phone2", "street" : "street2" }}' stiahnuť kód CURL

Platby

Všetky platby


JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/banking/payments.json?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN"
XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/banking/payments.xml?page=1&per_page=25&api_token=API_TOKEN"

Stiahnutie danej platby podľa ID


JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/banking/payment/100.json?api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/banking/payments/100.xml?api_token=API_TOKEN"

Pridanie novej platby

minimal JSON (odporúčaný) curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "banking_payment": { "name":"Payment 001", "price": 100.05, "invoice_id": null, "paid":true, "kind": "api" }}' stiahnuť kód CURL

full JSON (odporúčaný) curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "banking_payment": { "city": null, "client_id":null, "comment":null, "country":null, "currency":"PLN", "deleted":false, "department_id":null, "description":"abonament roczny", "email":"email@email.pl", "first_name":"Jan", "generate_invoice":true, "invoice_city":"Warszawa", "invoice_comment":"", "invoice_country":null, "invoice_id":null, "invoice_name":"Company name", "invoice_post_code":"00-112", "invoice_street":"street 52", "invoice_tax_no":"6272616681", "last_name":"Kowalski", "name":"Plantnosc za produkt1", "oid":"", "paid":true, "paid_date":null, "phone":null, "post_code":null, "price":"100.00", "product_id":1, "promocode":"", "provider":"transfer", "provider_response":null, "provider_status":null, "provider_title":null, "quantity":1, "street":null, "kind": "api" }}' stiahnuť kód CURLKategórie

Vytvorenie novej kategórie

JSON (odporúčaný) curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/categories.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "category": { "name": "my_category", "description": null } }' stiahnuť kód CURLZoznam kategórií

XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/categories.xml?api_token=API_TOKEN" JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/categories.json?api_token=API_TOKEN"Stiahnutie informácií o jednotlivej kategórii pre ID

XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/categories/100.xml?api_token=API_TOKEN" JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/categories/100.json?api_token=API_TOKEN"Viac príkladov: https://github.com/InvoiceOcean/apiSklady

Vytvorenie nového skladu

JSON (odporúčaný) curl https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouses.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "warehouse": { "name": "my_warehouse", "kind": null, "description": null } }' stiahnuť kód CURLStiahnutie zoznamu skladov

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouses.json?api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouses.xml?api_token=API_TOKEN"Stiahnutie informácií o sklade podľa ID

JSON curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouses/100.json?api_token=API_TOKEN" XML curl "https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/warehouses/100.xml?api_token=API_TOKEN"
Integrácie


Pridanie nového užívateľa

JSON method: POST url: https://app.bitfaktura.sk/users.json { "user": { "email": "email21029@fakturowytmail.pl", "password": "your_secret_password" }, "integration_token": "email-us-for-this-token" } stiahnuť kód CURL | stiahnuť kód Ruby | stiahnuť kód JavaScript | stiahnuť kód PHP | stiahnuť kód JSON


Získajte informácie o užívateľovi (spolu s prístupovým kódom API)

JSON method: POST url: https://app.bitfaktura.sk/login.json { "login": "email21029@fakturowytmail.pl", "password": "your_secret_password", "integration_token": "email-us-for-this-token" } stiahnuť kód CURL | stiahnuť kód Ruby | stiahnuť kód JavaScript | stiahnuť kód PHP | stiahnuť kód JSONVytvorenie nového účtu

JSON method: POST url: https://app.bitfaktura.sk/account.json { "api_token": "API_TOKEN", "account": { "prefix": "ftprefix" }, "integration_token": "email-us-for-this-token" } stiahnuť kód CURL | stiahnuť kód Ruby | stiahnuť kód JavaScript | stiahnuť kód PHP | stiahnuť kód JSONVytvorenie nového účtu spolu s majiteľom tohto účtu a firemnými údajmi

JSON curl https://app.bitfaktura.sk/account.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "API_TOKEN", "account": { "prefix": "prefix1" }, "user": { "login": "login1", "email": "email1@email.pl", "password": "password1", "from_partner": "PARTNER_CODE" }, "company": { "name": "Company1", "tax_no": "5252445700", "post_code": "00-112", "city": "Warsaw", "street": "Street 1/10", "person": "Jan Nowak", "bank": "Bank1", "bank_account": "111222333444555666111" }, "integration_token": "email-us-for-this-token" }' stiahnuť kód CURL

Získajte informácie o účte


https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/account.json?api_token=API_TOKEN&integration_token=email-us-for-this-token
stiahnuť kód CURLOddelenie


curl -X PUT https://YOUR_DOMAIN.bitfaktura.sk/departments/222.json \ -F 'api_token=API_TOKEN' \ -F 'department[logo]=@/file_path/logo.png' stiahnuť kód CURLViac príkladov: https://github.com/InvoiceOcean/api